mu kỳ tích

ĐT Futsal Việt Nam toàn hòa và thua trước các CLB Thái Lan【mu kỳ tích】:Ngày 30/3, ĐT Futsal Việt Nam